Fotos

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki

Hong-Fu

Wok - Sushi - Tippan-Yaki
Restaurant - Café Hong Fu · Herbesthalerstrasse 126 · 4700 Eupen · Tel. / fax: +3287850888 · Handy: +32476860888 · E-mail: tchintchin78@yahoo.fr · Site : http://www.hong-fu.be